کشکول

کَشکول

کشکول به ظرف کوچکی گفته می‌شود که در آن هر چیزی می‌گذاشتند.

هر وقت فرصت کنم سعی می‌کنم در این قسمت مطالب جمع و جور و مفیدی قرار بدم.

امیدوارم نوشته‌های کوتاه و کاربردی در کشکولم برایتان مفید باشد.